Digital närvarolista

Unity – minskade klyftor i samhället via hiphop

Vi kan hiphopkulturen och vi hjälper er gärna att komma igång med det ni är intresserade av, vare sig det är dans, dj, rap eller graffiti.

Unity

Vi har en nationell satsning där vi genom hiphopen skapar verksamhet som leder till ökat inflytande och minskade klyftor i samhället. Den satsningen har vi döpt till Unity.

På alla platser satsar vi på verksamhet för unga, främst inom hiphop. Här används hiphopkulturen som metod för att skapa lokala mötesplatser, som stimulerar till kreativa processer och stärker individen att påverka sin livssituation. Aktiviteterna kan handla om allt från eget utvecklande av musik och dans, till utbildning i arrangörskap, filmproduktion och kulturentreprenörskap.


Genom utvecklingsarbetet vill vi hindra diskriminering och utanförskap, och istället främja lärande, mångfald, delaktighet och samhällsengagemang.

Med hiphopkulturen når vi unga människor som på något sätt befinner sig i utanförskap. Folkbildningens metoder ger unga en arena för att utveckla sig själv och sina intressen. Hiphopen ger förutsättningar för unga att använda sitt kreativa skapande för att själva påverka sin situation i en positiv riktning. Vi använder hiphopkulturen för att stärka unga i förändring och utveckling av både den egna situationen och samhället.

Länkar

> Vägen ut
> Hiphopakademien
> 4 Hip Hop Elements
> Kulturfabriken
> Unity Dalarna
> Unity Gävleborg
> Unity Stockholm

Forskningsrapport om hiphop som folkbildning

Johan Lundin, forskare på Malmö Högskola med lång erfarenhet från forskning kring musik och samhälle, har tillsammans med ytterligare fyra doktorander och forskare genomfört en forskningsstudie om projektet och dess effekter för de individer som deltar i verksamheten. Rapporten är nu klar och finns att hämta här.

Kolla: hiphop som folkbildning