Digital närvarolista
Publicerat 2020-04-24

Föreläsning

Digital föreläsning: Från Diskofeber till Rejvhysteri

Välkommen på digital föreläsning torsdagen 7:e maj, kl.19.00 med Anna Gavanas, socialantropolog, författare och DJ. Föreläsningen kan ses på YouTube här.

Elektronisk dansmusik är idag en självklar och okontroversiell del av Sveriges kultur- liv. Historien är dock präglad av konflikt och maktförhandlingar, feber och hysteri. Detta är en föreläsning om ett stycke historia som präglat generationer i Sverige: 1970-talets disko- och 1990-talets rejvkultur. Ta del av historier om pionjärerna, miljöerna och människorna som formade den elektroniska dansmusikkultur vi har idag.

Anna Gavanas redogör för striderna kring disco och rejv och de skiften i kulturlivet och medieklimatet de vittnar om. Generationers röster från förflutna dansgolv blir till en berättelse om Sverige.

Anna Gavanas är socialantropologen och författaren bakom böckerna ”DJ-liv: historien om hur diskjockeyn erövrade Stockholm” från 2016 (med Anna Öström) samt ”Från Diskofeber till Rejvhysteri i den svenska dansmusikhistorien” från februari i år. Inom kulturområdet är Gavanas verksam som DJ, arrangör och musikproducent sedan slutet av 1990-talet, under bland annat namnet Gavana samt med skivbolaget Meerkat Recordings.

Tid: 7 maj, kl. 19.00-21.00
Anmälan görs här!

Shares 0