Digital närvarolista


Gotland

Besöksadress:
Norra Hansegatan 14
621 21 Visby

Länkar:
Hemsida
Marie Barck
Verksamhetsutvecklare
marie.barck@sv.se
0498-77 08 24
Vi har ingen som jobbar specifikt med musik på Gotland men du kan ändå kontakta oss och starta en studiecirkel på Gotland för att ta del av våra nationella erbjudanden som festivalspelningar och klubbspelningar där din musikgrupp har möjlighet att uppträda. Du kan även ibland få ekonomiskt stöd för t.ex. replokalshyra, musikutrustning etc.